Water drops.
Gällande från mars 2012

Juridisk information

För webbplatsen, som tillhör Hansgrohe Sverige, gäller följande användningsvillkor. Läs noga igenom dessa innan du använder vår webbplats. I och med att du använder vår webbplats medger du att du accepterar våra användningsvillkor.

Fullständig och korrekt information

Vi anstränger oss för att alltid hålla den här webbplatsen aktuell och att all information ska vara så korrekt och fullständig som möjligt. Vi kan dock inte garantera att informationen är aktuell, korrekt, fullständig eller lämplig för specifika ändamål.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst förkorta innehåll och flytta innehåll till andra temaområden, temporärt blockera och/eller slutgiltigt radera information.

Tillgänglighet till våra tjänster

Vår webbplats är endast till för att ge generell information om våra tjänster. Det medför ingen laglig rätt till specifika tjänster, eller tjänsternas fullständiga, oavbrutna eller störningsfria tillgänglighet. Observera att viss information på vår webbplats kan hänvisa till produkter, program eller tjänster som inte finns tillgängliga i vissa länder. För information om vilka produkter eller tjänster som finns tillgängliga i ditt land, vänd dig till din lokala Hansgrohe-återförsäljare.

Material från utomstående

Följande innehåll härstammar inte från oss och återger inte vår uppfattning, vilket innebär att vi inte tar något ansvar för detta innehåll:

  • Bidrag i ett eventuellt etablerat diskussionsforum härstammar inte från oss utan från de respektive användarna. Vi kontrollerar inte användarnas inlägg, som t.ex. ställningstaganden, rådgivning, förklaringar, erbjudanden eller annan information, med avseende på dess legitimitet eller korrekthet. Våra diskussionsforum får inte användas för lagstridiga, smutskastande, förtalande eller sårande framställningar. Användaren fritar oss från alla krav från tredje part, som kan hänföras till dess användning av vår webbplats, och som inte står i enlighet med användningsvillkoren.
  • Vi tar inget ansvar för innehållet på de webbplatser vi länkar till.
  • Vi tar inget ansvar för korrektheten, fullständigheten och aktualiteten beträffande information om våra återförsäljare, som anges vid sökning av återförsäljare.
    Vi kontrollerar inte detta material och söker inte efter omständigheter som tyder på en rättsstridig verksamhet. Om vi får kännedom om att sådant material förekommer på vår webbplats kommer det omgående att raderas.

Tillämpbar lagstiftning och domstol

För denna webbplats gäller svensk lagstiftning. Domstolsort och plats för utförandet är där vi har vårt säte. dvs. Malmö.