Gällande från 04/2013

Immaterialrätt

Beträffande patenträttigheter och upphovsrätt till innehållet på webbplatsen som tillhör Hansgrohe Sverige gäller följande:

Alla bilder, grafik, filer, texter eller annat innehåll på denna webbplats är upphovsrättsligt, varumärkesrättsligt eller på annat sätt immaterialrättsligt skyddade. Mångfaldigande, offentliggörande, vidare bearbetning eller annan användning i elektroniska medier, på andra webbplatser, i tryckta medier eller på annat sätt, för såväl privat som kommersiellt bruk, får inte utföras utan vårt uttryckliga och skriftliga samtycke. Detta samtycke kan inte krävas.

Vid all publicering anstränger vi oss för att beakta immateriella rättigheter och upphovsrättigheter till alla bilder, grafik, filer, texter och övrigt innehåll på denna webbplats.

Alla immateriella rättigheter och upphovsrättigheter som omnämns eller inte omnämns på vår webbplats, som vi eller tredje part har förvärvat, omfattas, utan begränsning, av respektive gällande nationell och internationell lag och de respektive angivna eller icke angivna rättsinnehavarnas rättigheter och krav. Ett omnämnande eller icke omnämnande räcker inte för en slutsats om att det inte föreligger några immaterialrättigheter eller upphovsrättigheter, som tillhör oss eller tredje part.

Upphovsrättigheterna till vissa av de foton som publiceras på vår webbplats tillhör i synnerhet mearicon, indochine, Andre Bonn, P.C., Konstantin Yugano, Manfred Ament, fotoflash, Franz Pfluegl, Beboy, Spectral-Design, typomaniac, WavebreakMediaMicro, matka_Wariatka, George Mayer, © auremar, Ray, archideaphoto, arsdigital, © Anna Khomulo, © Yuri Arcurs - www.fotolia.de.