Senast ändrad 03/2019

Information om dataskydd

Allmän information

Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach och Hansgrohe AB tar persondataskydd på stort allvar. Vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter uteslutande (a) på grund av och inom ramen för bolagets lagliga behörighet eller (b) med ditt uttryckliga samtycke. Nedan finns information om vår lagliga behörighet, såvida vi inte uttryckligen hänvisar till kravet på ditt uttryckliga samtycke.

Möjlighet att använda erbjudanden på vår webbplats

När du öppnar erbjudanden på vår webbplats registrerar och sparar vi kortfristigt följande användaruppgifter för att du ska kunna använda webbplatsen: kännetecken för identifiering (din IP-adress, ev. användarnamn och lösenord), uppgifter om när du öppnar och stänger webbplatsen, hur och i vilken omfattning den används, liksom uppgifter om din webbläsare och ditt operativsystem. Dessa uppgifter är nödvändiga av tekniska orsaker för webbplatser på WWW. Detsamma gäller om du öppnar innehåll i våra nyhetsbrev (såvida inte juridiskt tillåtet på annat sätt skickas nyhetsbreven till dig endast om du har gett oss ditt uttryckliga medgivande).

Frivilligt angivna personliga uppgifter

Kontaktformulär, e-post och brev
Om du frivilligt överlämnar personrelaterade uppgifter som namn, titel, e-postadress eller postadress, telefonnummer, personliga meddelanden o.s.v. i kontaktformulär på våra hemsidor, via e-post eller annan post, sparar och använder vi dessa uppgifter för att kunna utföra en efterfrågad tjänst (t.ex. skicka information, besvara tekniska eller andra frågor, svara på synpunkter på våra webbplatser).

Ansökningsformulär
Du hittar ett ansökningsformulär på webbplatsen som du kan använda om du vill kontakta Hansgrohe i ditt hemland om t.ex. anställning, för ett examensarbete eller om utbildning. De personuppgifter som du ställer till förfogande via detta formulär (inkl. bilagor) vidarebefordrar vi till det aktuella företaget. Detta görs uteslutande för att kunna genomföra ansökningsförfarandet. Vi raderar dina personuppgifter så snart vi har vidarebefordrat dem. Det företag som din ansökan gäller raderar uppgifterna senast sex månader efter avslutad ansökningsprocess. Detta gäller under förutsättning att det inte föreligger lagstadgad skyldighet om ytterligare lagring av uppgifterna.

Sök återförsäljare
Med hjälp av funktionen ”Hitta en återförsäljare” kan du skicka en kontaktförfrågan till återförsäljaren som du har hittat genom sökningen på vår webbplats. Vi kontrollerar inte dina inskickade uppgifter, utan vidarebefordrar omedelbart din förfrågan till den aktuella återförsäljaren tillsammans med dina lämnade uppgifter och personuppgifter. När vi har vidarebefordrat dina uppgifter raderas de hos oss, såvida du inte vill delta i en utvärdering av återförsäljaren och om vi inte enligt lag är skyldiga att lagra uppgifterna.

Rekommendera återförsäljare
När du använder funktionen ”Rekommendera återförsäljare” sparar vi avsändarens och mottagarens e-postadress, mobilnummer och namn, liksom ditt eventuella meddelande, för vi ska kunna vidarebefordra meddelandet. Efter att e-post meddelandet har skickats raderar vi omedelbart dessa personuppgifter, om vi inte enligt lag är skyldiga att lagra uppgifterna.

E-Card
Om du använder funktionen ”E-Card” sparar vi avsändarens och mottagarens e-postadress, namn och ditt skrivna meddelande och vidarebefordrar meddelandet. Efter att e-post meddelandet har skickats raderar vi omedelbart dessa personuppgifter, om vi inte enligt lag är skyldiga att lagra uppgifterna.

Nyhetsbrev/e-postmarknadsföring
Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev får du regelbunden information om företaget Hansgrohe och dess varumärken hansgrohe och AXOR. Detta inkluderar information om produkter, bakgrundshistorier, tävlingar, sponsring och annat. Du kan använda registreringsformuläret för att själv välja dina preferenser. Vi använder oss av så kallat Double Opt In när du registrerar dig. Efter registreringen kommer du att få ett e-postmeddelande från oss med en länk som du använder för att bekräfta att du är den lagliga ägaren till din e-postadress och vill ta emot nyhetsbrev från Hansgrohe i framtiden. Om du redan har bekräftat detta tidigare kan det hända att du inte får detta e-postmeddelande från oss. När du har klickat på länken kommer du att få nyhetsbrev från Hansgrohe och företagets varumärken hansgrohe och AXOR. Du kan snabbt och enkelt avregistrera dig när du vill. Då klickar du på länken ”Avregistrera” som finns i alla nyhetsbrev. Nyhetsbrevens innehåll kan vara personligt anpassat till dig och dina intressen. Anpassningen sker med hjälp av den information du hat delat med oss. Om du vill göra invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas och saknar en omedelbar opt out-möjlighet ber vi dig kontakta oss på privacy@hansgrohe.com.

Behandling av personuppgifter
Utan ditt uttryckliga samtycke används dina personrelaterade uppgifter endast för marknadsföringsändamål inom den begränsade behörighet som fastställts enligt lag. Vi tar inga marknadsföringskontakter via e-post eller telefon utan ditt uttryckliga samtycke. Baserat på och inom ramen för vår lagliga behörighet bearbetar och använder vi, om så är nödvändigt, de personuppgifter som du frivilligt ställt till förfogande (1) för marknadsföring av egna erbjudanden, eller (2) översänder nedanstående uppgifter till företag inom Hansgrohe-koncernen för deras marknadsföring: tillhörighet till en persongrupp, (t.ex. i egenskap av Hansgrohe-kund eller intressent), namn, titel, akademisk grad, yrkes-, bransch-, eller affärsbeteckning, adress, e-postadress (dock inte kontaktuppgifter för telefon) och födelseår. För marknadsföring av egna erbjudanden sparar och använder vi, förutom dessa uppgifter, eventuellt andra uppgifter som vi på lagligt sätt har samlat in. Om vi översänder ovan nämnda uppgifter till koncernföretag vi samarbetar med som dessa kan använda för marknadsföring, är dessa företag enligt lag skyldiga att informera dig om att de fått uppgifterna från oss (hänvisning i marknadsföringsmaterial eller liknande). I de fallen sparar vi information om uppgifternas ursprung och vem som tagit emot uppgifterna under två år. Du kan när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för marknadsföringsändamål. 

Information om din användning

Eftersom vi vill anpassa våra erbjudanden och vår marknadsföring optimalt efter våra kunders behov behöver vi allmän information om kundernas användning. Därför skapar vi användarprofiler med pseudonymer av de användningsdata som vi samlar in på ett tillförlitligt sätt för att möjliggöra att du kan ta del av erbjudanden på vår webbplats. Detta innebär att vi ersätter alla uppgifter i användningsuppgifterna som rör till din person (som IP-adress, användarnamn, lösenord) med ett abstrakt kännetecken. Vi sammanför inte användarprofilen med uppgifter om din person och uppgifterna används inte heller för andra ändamål än de som har angivits. Du kan när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för att skapa användarprofiler.

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalys-tjänst från Google Inc. (Google). Google Analytics använder så kallade cookies. Cookies är textfiler som lagras i din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen som cookies genererar om hur du använder webbplatsen skickas i regel till en Google-server i USA där den lagras. Om du aktiverar den här webbplatsens IP-anonymisering kommer dock Google först att förkorta din IP-adress i den Europeiska Unionens medlemsländer och i andra länder som tillhör det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av den här webbplatsens operatör kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och för att kunna leverera ytterligare tjänster i samband med hur du använder webbplatsen och internet till platsens operatör. IP-adressen som skickas genom Google Analytics från din webbläsare kommer inte att föras ihop med andra data hos Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att blockera funktionen i ditt webbläsarprogram. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du i så fall inte kommer att kunna utnyttja samtliga funktioner på vår webbplats fullt ut. Därutöver kan du även förhindra att de data som har genererats genom cookies samt, data som rör till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) skickas till och bearbetas av Google, genom att du laddar ned och installerar ett plugin-program till din webbläsare. Du kan hämta plugin-programmet via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se. Med tanke på debatten om användningen av analysverktyg med fullständiga IP-adresser, vill vi fästa din uppmärksamhet på att den här webbplatsen använder Google Analytics med komplementet “_anonymizeIp()”. Det innebär att webbplatsen endast bearbetar förkortade IP-adresser så att en direkt koppling till en bestämd person inte är möjlig.

Vi använder också Google Analytics för att utvärdera data från AdWords och dubbelklick-cookien för statistiska ändamål. Om du inte vill ha detta kan du inaktivera det via Ads Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de). Mer information om användningsvillkor och dataskydd finns på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på http://www.google.de/intl/de/policies/.

Vi har installerat verktyget ”tynt” på vissa av våra webbsidor. Om du kopierar in innehåll från sådana webbsidor i e-post eller i sociala nätverk (t.ex. Facebook) lägger verktyget till en länk till ifrågavarande webbsida och meddelar oss från vilken webbsida innehåll har kopierats. Denna information hämtas helt anonymiserat. Hansgrohe kan aldrig se vem som har delat innehåll med vem. Mer information om det här verktyget finns på www.tynt.com.

Åtkomst till din dators minne (cookies)

Vi använder oss av cookies utan ditt föregående samtycke för att du ska kunna dra nytta av erbjudanden på vår webbplats. Cookies är textfiler som innehåller information, bl.a. för att identifiera besökare som besöker vår webbplats flera gånger. De sparas på din dator och hämtas av oss därifrån. Vi samlar inte in eller sparar personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke, och vi kortar ner din IP-adress så att det inte går att skapa någon referens till din person. Dessutom lagrar vi bara uppgifter om de alternativ du har valt (t.ex. språkval, landsspecifika sidor, B2B resp. B2C-erbjudanden), produkt ID-från produktlistor eller från dina nedladdningar, hur ofta och hur länge du besöker webbplatsen etc. I din webbläsare kan du när som helst ställa in om du vill blockera cookies eller om de sparade uppgifterna på din dator ska raderas. Om vi skulle behöva använda cookies för en behovsorienterad optimering av våra erbjudanden och vår marknadsföring kommer vi att be om ditt tillstånd först.

Användningsbaserad online-annonsering

Genom användningsbaserad online-annonsering (så kallad Remarketing/Targeting) kan vi identifiera dig anonymt i marknadsföringssyften och placera dig i en målgrupp för att kunna visa reklam som rör dina intressen. Det sker genom att en cookie sparas på din dator när du besöker vår webbplats. med hjälp av den kan vi samla information om dina aktiviteter på de webbplatser du besöker (t.ex. klickade reklambanners, undersidor, surfbeteende o.s.v.). Utifrån dessa data skapar vi en användarprofil under en pseudonym. Vi kan inte härleda någon information om din person och identitet från denna användarprofil.
Beroende på dina intressen kommer dina besök på andra leverantörers webbplatser att möjliggöra riktad annonsering som kan vara av intresse för dig. Du kan naturligtvis dra tillbaka ditt samtycke till detta när som helst i dina webbläsarinställningar genom att inaktivera cookies i framtiden. 

Externa tjänsteföretag

Vid insamlingen och användningen av personuppgifter tar vi ibland hjälp av utvalda tjänsteföretag, som agerar strikt enligt våra instruktioner beroende på det av oss anvisade uppdraget. Vi kontrollerar dessa företag både innan de inleder sitt uppdrag och därefter regelbundet under uppdragets gång.

Radering av data

I den mån inget annat har fastställt i denna information om dataskydd raderar vi dina personuppgifter senast tre månader efter att ändamålet för lagringen inte längre föreligger, i den mån vi inte enligt lag är skyldiga att lagra uppgifterna.

Uppgiftsminimering

Dina personuppgifter lagras uteslutande i enlighet med principerna för uppgiftsminimering så länge som är nödvändigt eller enligt lagstadgat (lagstadgad lagringsperiod). Om syftet med den insamlade informationen inte längre gäller, eller om lagringsperioden är över kommer vi att blockera eller radera uppgifterna.

Dina rättigheter till information, korrigering, blockering, radering och invändning

Du har rätt till information om de data som lagras om dig och rätten att korrigera, blockera och ta bort dessa data. Undantag: Är föreskriven datalagring för affärstransaktioner eller när uppgifterna är föremål för lagstadgad lagringsskyldighet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till datainsamling, bearbetning och användning i framtiden. I så fall ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till privacy@hansgrohe.com om detta.

Vi står gärna till förfogande om du har ytterligare frågor angående dataskydd och behandling av dina personuppgifter. Du når oss genom att skicka ett meddelande till privacy@hansgrohe.com, eller använd kontaktinformationen som anges under företagsfakta.

För att vi alltid ska kunna veta vilka data som är blockerade måste vi spara data i en fil för kontrolländamål. Om det inte finns någon lagstadgad arkiveringsskyldighet kan du även begära att dessa uppgifter tas bort. I annat fall spärrar vi uppgifterna om du önskar detta.

Dina rättigheter och din kontaktperson

Förutom de ovan nämnda rättigheterna har du rätt att när som helst få information om vilka uppgifter som har sparats om dig, och att korrigera eller radera felaktiga uppgifter. Invändningar, frågor, begäran om information eller radering, klagomål eller liknande skickar du till:

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH 
Ingo Lorenz 
Auestr. 5-9 
D-77761 Schiltach