Senast ändrad: 2024-01-31

Hansgrohe-riktlinjer om cookies & liknande tekniker

I den här riktlinjen om cookies & liknande tekniker (”CST-riktlinje”) beskrivs de olika typerna av cookies och liknande tekniker, som används på www.hansgrohe.se (”sida”) av Hansgrohe A/B. Vi kan när som helst ändra denna CST-riktlinje. Under noteringen ”Senast ändrad” ovan ser du datumet när den senaste omarbetningen av denna CST-riktlinjen utfördes. Ändringarna i den här CST-riktlinjen blir verksamma när vi tillhandahåller den omarbetade CST-riktlinjen på eller via sidan.

Om du har frågor, kontakta oss via e-post: privacy@hansgrohe.com.

1. Var är cookies och liknande tekniker?

Cookies är en standardfunktion hos webbplatser via vilka vi kan spara små datamängder om ditt besök på vår sida på din dator. Cookies hjälper oss att ta reda på vilka delar av sidan som är praktiska och vilka områden som måste förbättras. För att göra det använder vi även teknik som är jämförbar med cookies, som Flash Local Shared Objects (även kallade Flash-cookies) eller pixel tags.

Du kan med hjälp av inställningarna i din webbläsare bestämma om du i allmänhet samtycker till användningen av cookies och liknade tekniker eller ändra vissa inställningar för sidan (på det sätt som beskrivs i Avsnitt 3 i den här CST-riktlinjen). Om du avaktiverar cookies och liknande tekniker kan detta dock påverka dina erfarenheter av sidan och vissa funktioner arbetar kanske inte på det sätt som är avsett.

2. Vilka cookies och liknande tekniker använder vi?

Nedan hittar du en förteckning över de olika typerna av cookies och liknande tekniker som används på sidan. I den mån personuppgifter samlas in via cookies så gäller vår Dataskyddsförklaring och kompletterar den här CST-riktlinjen.

Essentiella cookies. Essentiella cookies gör det möjligt för dig att navigera på sidan och använda dess tjänster och funktioner. Utan dessa absolut nödvändiga cookies fungerar inte sidan på det avsedda problemfria sättet och vi kan eventuellt inte tillhandahålla själva sidan eller vissa tjänster eller funktioner.

Cookie-beteckningBeskrivningTyp & procedurPrimärleverantör eller tredjepartsleverantör 
AWSALBAWS ALB Application Load Balancer.7   dagarTredjepartsleverantör Amazon Web Services, Inc. Mer information
AWSALBTGDenna cookie tillhör den elastiska lastfördelningen från Amazon Web Services. Den används för bestående sessioner och för att möjliggöra målgruppsbeständigheten. När Load Balancer första gången leder en förfrågan till en vägd målgrupp, genereras cookien och tas upp i efterföljande förfrågningar till Load Balancer. Detta används för att leda förfrågningar vidare till de specificerade målgrupperna som sparats i cookien.7   dagarTredjepartsleverantör Amazon Web Services, Inc. Mer information
AWSALBCORSDenna cookie administreras av Amazon Web Services och används för lastfördelningen.7 dagarTredjepartsleverantör Amazon Web Services, Inc. Mer information
ROUTEIDDenna cookie är till för att leda användaren till själva servern.SessionscookiePrimärleverantör
JSESSIONIDJSESSIONID-cookien används av New Relic för att spara en sessionsidentifikator så att New Relic kan övervaka antalet sessioner för en tillämpning.SessionscookiePrimärleverantör
XSRF-TOKENFörhindrande av bedräglig användningSessionscookiePrimärleverantör
anonymous-consentSparar om en användare har samtyckt till vissa bestämda cookie kategorier2 månaderPrimärleverantör
cp-perfSparar om Analytics-cookies accepteras av användaren.2 månaderPrimärleverantör
cp-chatSparar om Chatbot-cookies accepteras av användaren2 månaderPrimärleverantör
cp-retSparar om marknadsföringscookies accepteras av användaren2 månaderPrimärleverantör
cp-logKrävs för den anonyma räkningen av användare2 månaderPrimärleverantör
hbwsiterecomTillhandahållande av lokaliserat innehåll, språkversion16 år, 8 månaderPrimärleverantör
VISITOR_INFO1_LIVEYouTube-bandbreddsmätning6 månaderTredjepartsleverantör YouTube, LLC Mer information

 

Analytics-Cookies. Analytics-Cookies samlar information om din användning av sidan och gör det möjligt för oss att förbättra dess funktion. Exempelvis visar Analytics-Cookies oss vilka av sidornas undersidor som besöks oftast, de hjälper oss att upptäcka problem med sidan och visar oss om reklamen är effektiv eller inte. På så sätt kan vi identifiera allmänna användningsmönster på sidan och inte en enskilds person användning. Vi använder denna information för att analysera trafiken på sidan, utvärderar denna informationen men inte för information för individuell identifiering.

Cookie-beteckningBeskrivningTyp & procedurPrimärleverantör eller tredjepartsleverantör 
HTML_BitRateBucketCsvDenna cookie registrerar uppspelningstiden för videor i videospelaren per besökare beroende på bithastigheten. Detta används för att analysera videospelaren.SessionPrimärleverantör
HTML_isPlayingCountDenna cookie räknar hur ofta en viss video har spelats upp i videospelaren. Detta används för att analysera videospelaren. Den upphävs när du stänger din webbläsare eller återkallar ditt samtycke.SessionPrimärleverantör
HTML_VisitValueCookieDenna cookie beräknar värdet hos besöket på webbplatsen utifrån en videos visningstid i videospelaren vid hämtning och antalet repetitioner vid uppspelningen. Detta används för att analysera videospelaren. Den upphävs när du stänger din webbläsare eller återkallar ditt samtycke.SessionPrimärleverantör
HTML_VisitCountCookieDenna cookie räknar hur många gånger en video har hämtats i videospelaren. Detta används för att analysera videospelaren. Den upphävs när du stänger din webbläsare eller återkallar ditt samtycke.SessionPrimärleverantör
HTML_LastCLineTimeInnehåller information för att särskilda användare av undersidan. Samlar in data om användares besök, exempelvis vilka undersidor som är relevanta.SessionPrimärleverantör
HTML_VisitIntervalStartTimeDenna cookie registrerar starttiden för en tidsperiod mellan besök på en webbplats i videospelaren. Detta används för att analysera videospelaren. Den upphävs när du stänger din webbläsare eller återkallar ditt samtycke.SessionPrimärleverantör
AkamaiAnalytics_BrowserSessionIdTilldelar en anonym identifikator till varje besökare som spelar upp en video. Detta används för att analysera videospelaren.SessionPrimärleverantör
YSCRegistrerar en unik identifikator för att föra statistik över videor från YouTube som användare har tittat på.SessionTredjepartsleverantör YouTube, LLC Mer information
_gidPlaceras av Google Analytics, används för att särskilja användare. Gör det möjligt att registrera hur besökare använder webbplatsen.24 timmarTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
_ga_*Placeras av Google Analytics, används för att uppnå sessionsstatusens beständighet.2 årTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
gtm_internalAnvänds för identifiering av intern trafik och för att utesluta spårning med Google Analytics.1 månadTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
_gcl_auPlaceras av Google Analytics, denna cookie stödjer analysen av vår reklams effektivitet genom att registrera de tillhörande konverteringarna3 månaderTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
_pk_id.Placeras av Piwik PRO, används för att särskilja användare. Gör det möjligt att registrera hur besökare använder webbplatsen.13 månaderPrimärleverantör
_pk_ses.Analys cookie som själv inte innehåller några data. Varje gång när den här cookien sätts ökas besökarräknaren i ”_pk_id”.SessionPrimärleverantör
ppms_privacy_Sparar besökarens samtycke till datainsamling och -användning.12 månaderPrimärleverantör
QSTPlaceras för att förhindra att en Qualtrics-undersökning inrättas flera gånger. Denna cookie används för att registrera den avslutade undersökningen och förhindra att användaren deltar en andra gång.6 månaderTredjepartsleverantör Qualtrics LLC Mer information
stg_traffic_source_prioritySparar typen hos den trafikkälla från vilken besökaren kom till webbplatsen.30 minuterPrimärleverantör
stg_last_interactionVisar om det senaste besökets session fortfarande pågår eller om en ny session har börjat.365 dagarPrimärleverantör
stg_returning_visitorKonstaterar om besökaren är en återkommande besökare.365 dagarPrimärleverantör
stg_externalReferrerSparar URL för den webbplats som har hänvisat besökaren till den här webbplatsen.Den upphävs när webbläsaren stängsPrimärleverantör
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_ goal_{GOALID}Denna cookie skapas av VWO när ett mål i en kampanj har triggats.100 dagar3 part VWO, läs mer
_vis_opt_test_cookieDenna cookie som sätts av VWO skapas för att kunna avgöra om cookies i besökarens webbläsare är aktiverade eller inte. Den hjälper också till vid spårningen av antal webbläsarsessioner som en användare har genomgått. Den upphävs när webbläsaren stängs3 part VWO, läs mer
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_
combi
Denna cookie skapas av VWO när en besökare väjs ut för en viss testvariant. Den säkerställer att användaren ser samma variant när denne besöker sidan igen.100 dagar3 part VWO, läs mer
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_  excludeDenna cookie sätts av VWO när en besökare utesluts från en testkampanj på grund av trafikprocentsatserna.100 dagar3 part VWO, läs mer
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_splitDenna av VWO satta cookien skapas om en av varianterna har valts ut för besökaren men besökaren inte har letts vidare till variantens sida. Den vinns för att VWO efter hämtningen av sidan ska kunna kontrollera om variantens sida motsvarar den valda varianten.100 dagar3 part VWO, läs mer
_vis_opt_sVWO sätter denna cookie för att spåra hur ofta en besökare har stängt sin webbläsare och sedan öppnat den igen.100 dagar3 part VWO, läs mer
_vis_opt_outDen här av VWO satta cookien visar att en användare inte bör delta i en kampanj.10 år3 part VWO, läs mer
_VWO_uuidEn av VWO skapad cookie som genererar ett unikt ID för varje besökare.10 år3 part VWO, läs mer
_VWO_uuid_{CAMPAIGNID}En cookie som skapas för varje domänövergripande kampanj och genererar ett unikt ID för varje besökare.10 år3 part VWO, läs mer
_VWO_dsEn av VWO skapad cookie som sparar bestående data på besöksnivån för VWO Insights.Beror på VWO-kontots lagringsfrist  3 part VWO, läs mer
_VWO_snEn av VWO skapad cookie som sparar information om sessionsnivå.30 minuter och förnyad återställning till 30 minuter vid besökaraktivitet3 part VWO, läs mer
_VWO_uuid_v2En av VWO skapad cookie som beräknar unik trafik på en webbplats.366 dagar3 part VWO, läs mer
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID} _combi_chooseDenna temporära cookie sparar den valda kombinationen och raderas så snart ändringar har utförts på kampanjen.Förblir bestående ända tills kampanjen anpassas3 part VWO, läs mer
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID} _goal_{GOALID}_{ACCID}En cookie som skapas om ett kampanjmål har uppnåtts och domänövergripande spårning är aktiverat.100 dagar3 part VWO, läs mer

_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}

_combi_{ACCID}

En cookie som skapas om en användare väljs ut för en viss testvariant och domänövergripande spårning är aktiverat. Den säkerställer att besökaren ser samma variant när denne besöker sidan igen.100 dagar3 part VWO, läs mer
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}
_exclude_{ACCID}
Denna cookie sätts av VWO när domänövergripande spårning är aktiverad. Den skapas om en besökare väljs ut för en bestämd variant av ett test. Den säkerställer att besökaren ser samma variant när denne besöker sidan igen.100 dagar3 part VWO, läs mer
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID} _split_{ACCID}Denna cookie sätts av VWO när domänövergripande spårning är aktiverad. Den skapas om en av varianterna väljs ut för besökaren men besökaren inte leds vidare till variantens sida. Därmed kontrollerar VWO om variantens sida motsvarar den valda varianten efter att besökaren har landat på sidan.100 dagar3 part VWO, läs mer
_VWO_uuid_{CAMPAIGNID}
_{ACCID}
Denna cookie sätts av VWO när domänövergripande spårning är aktiverad. och genererar ett unikt ID för varje besökare.10 år3 part VWO, läs mer
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}
_combi_choose_{ACCID}
Denna cookie sätts av VWO när domänövergripande spårning är aktiverad och sparar den valda kombinationen. Det rör sig om en temporär cookie som raderas när ändringarna av kampanjen tillämpas.Kvarstår tills ändringarna av kampanjen tillämpas3 part VWO, läs mer
_VWO_referrerDenna cookie sätts av VWO och sparar hänskjutande information (information om vidaresändning) som gör det möjligt för VWO att identifiera den ursprungliga trafikkällan i händelse av Split-URL-kampanjen.15 sekunder 3 part VWO, läs mer
_VWO_global_opt_outEn cookie som sätts när en användare vill avaktivera VWO på alla webbplatser.100 dagar3 part VWO, läs mer
_VWO En samlings-cookie som innehåller alla ovan nämnda VWO-cookies. Den skapas för närvarande endast för webbläsaren Safari.Förfaller om 2096 år3 part VWO, läs mer

 

Reklam cookies. Reklam cookies används för att visa målinriktad reklam eller reklammeddelanden baserat på dina intressen på sidan och för att administrera vår reklam. Dessa cookies samlar in information om dina aktiviteter på den här sidan och andra sidor för att visa målinriktad reklam för dig.

Cookies för sociala medier.  Cookies för sociala medier samlar in information om användning av sociala medier.

 

Cookie-beteckningBeskrivningTyp & procedurPrimärleverantör eller tredjepartsleverantör 
_pin_unauthCookien stödjer sammanställningen av aktioner från användare som inte kan identifieras av rest Pinterest.1 årTredjepartsleverantör Pinterest Ltd. Mer information
_pinterest_ct_uaStödjer marknadsföring på internet genom insamling om information om användare för bedömning av produkter via partners och andra plattformar.1 årTredjepartsleverantör Pinterest Ltd. Mer information
_fbpAnvänds för att förfölja aktiviteter hos Leads på sidan.3 månaderTredjepartsleverantör Meta Platforms Ireland Limited Mer information
lidcAnvänds för Linkedin-routing, dela-knappar och reklam.1 dagTredjepartsleverantör Linkedin Corporation Mer information
li_gcDenna cookie används för att spara samtycken från gäster för användning av icke essentiella Linkedin-cookies2 årTredjepartsleverantör Linkedin Corporation Mer information
li_mcDenna cookie används som temporärt minne. Den används för att förhindra databasförfrågningar efter en medlems samtycke till icke essentiella cookies och tillhandahålla denna information på klient-sidan för att kunna genomföra dem där.2 årTredjepartsleverantör Linkedin Corporation Mer information
langDenna cookie sparar användarens språkpreferens. På så sätt säkerställs det att webbplatsen LinkedIn.com visas på det språk som användaren har valt.SessionTredjepartsleverantör Linkedin Corporation Mer information
bcookieAnvänds av det sociala nätverket LinkedIn för spårning av användningen av inbäddade tjänster.2 årTredjepartsleverantör Linkedin Corporation Mer information
AnalyticsSyncHistoryAnvänds av LinkedIn i samband med datasynkroniseringen med tredjepartsleverantören-Analyticsservices.29 dagarTredjepartsleverantör Linkedin Corporation Mer information
UserMatchHistoryAnvänds av LinkedIn för spårning av besökare över flera webbplatser för att kunna visa relevant reklam utifrån användarens preferenser.29 dagarTredjepartsleverantör Linkedin Corporation Mer information
IDEAnvänds av Google DoubleClick för att registrera användarens åtgärder på webbplatsen efter visning eller klick på reklam från en leverantör och rapportera om detta för att mäta effektiviteten hos en reklamaktivitet och visa målinriktad reklam för användaren.1 årTredjepartsleverantör Doubleclick (Google LLC) Mer information
__Secure-3PAPISIDAnvänds för målstyrning för att skapa en profil av webbplatsbesökarnas intressen för att visa relevant och personanpassad Google-reklam.1 årTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
__Secure-3PSIDAnvänds för målstyrning för att skapa en profil av webbplatsbesökarnas intressen för att visa relevant och personanpassad Google-reklam.2 årTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
__Secure-3PSIDCCAnvänds för målstyrning för att skapa en profil av webbplatsbesökarnas intressen för att visa relevant och personanpassad Google-reklam.2 årTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
UULEAnvänds för målstyrning för att skapa en profil av webbplatsbesökarnas intressen för att visa relevant och personanpassad Google-reklam.1 dagTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
NIDAnvänds för målstyrning för att skapa en profil av webbplatsbesökarnas intressen för att visa relevant och personanpassad Google-reklam.1 dagTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
CONSENTDenna cookie används av Google för att spara samtycken från för användning av icke essentiella cookies2 årTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
1P_JARFör Google-reklamleverans eller ny målinriktning.1 månadTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
DVFör Google-reklamleverans eller ny målinriktning.1 dagTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
PREFTillhandahållande av lokaliserat innehåll, språkversion1 årTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information

 

Google Analytics. Tjänsten Google Analytics tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Vi använder Google Analytics för att skapa anonymiserad statistik för att förbättra sidan. Information om Googles metoder hittar du på Google Analytics och dataskydd, och du kan välja bort dessa, genom att ladda ner Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Vi har vidtagit följande åtgärder för att skydda de data som samlas in via Google Analytics:

 • Vi har slutit ett databehandlingsavtal Google i vilket det är fastställt hur Google får behandla de data som samlas in via Google Analytics;
 • Vi har konfigurerat inställningarna av Google Analytics så att den sista oktetten i användarnas IP-adresser inte är synlig;
 • Vi har konfigurerat Google Analytics så att inga data lämnas vidare till tredje part; och
 • Vi använder inga ytterligare Google-tjänster i kombination med Google Analytics.

Piwik Pro. Vi använder Piwik PRO Analytics Suite som vår analysprogramvara för webbplatsen/appen för att skapa anonymiserad statistik och för att förbättra sidan. Visa omfattningen av de data som registreras av Piwik PRO.
Vår lösning är placerad på webbhotellet Microsoft Azure i Tyskland/Nederländerna/USA/Hong Kong/ElastX i Sverige och sparar data under 25 månader.
Syftet med databehandlingen: Analytics och Conversion Tracking baserat på ditt samtycke. Rättslig grund: Art. 6 (1)(a) GDPR.
Piwik PRO lämnar inte dina uppgifter vidare till andra personuppgiftsbiträden eller tredje part och använder dem inte för egna syften. Mer information hittar du i dataskyddsriktlinjen från Piwik PRO.

Pixel tags. Pixel tags (även kallade web-beacons och Clear GIFs) används bland annat för att följa användaraktioner på sidan, mäta framgången med våra marknadsföringskampanjer och skapa statistik över användningen av sidan och reaktionshastigheter.

Ytterligare cookies från tredjepartsleverantörer.

Youtube: Utförlig information om de cookies som används hittar du på följande webbsida eller kan begäras direkt från leverantören.

NewRelic: Utförlig information om de cookies som används hittar du på följande webbsida eller kan begäras direkt från leverantören.

Yellowmap: Utförlig information om de cookies som används hittar du på följande webbsida eller kan begäras direkt från leverantören.

Live Chat: Dessa cookies möjliggör vår Live-Chat-funktion. Utförlig information om de cookies som används här hittar du på följande webbsida eller kan begäras direkt från leverantören.

Google reCAPTCHA: Webbplatsen använder ”reCAPTCHA”-tjänsten från Google Inc. (”Google”), för att kunna märka skillnad om de formulär som tillhandahålls på denna webbplats fylls i av en fysisk person eller missbrukas genom automatisk behandling. När detta görs sänds IP-adressen och eventuellt andra data som Google behöver för reCAPTCHA till Google. För detta gäller avvikande dataskyddsbestämmelser från Google. Genom att använda webbplatsen samtycker du stillatigande till dessa dataskyddsbestämmelser. Använd inte webbplatsen om du inte samtycker till dessa dataskyddsbestämmelser.

VWO: Vi använder VWO för att bättre förstå användarnas beteende och deras Customer Journey. Baserat på de erhållna uppgifterna optimeras webbplatsen enligt användarnas behov. Utförlig information om de cookies som används hittar du på följande webbplats: VWO, cookie-riktlinjer

Information om webbläsare eller enhet. Viss information, som din Media-Access-Control (MAC)-adress, datortyp, (Windows eller Mac), bildskärmsupplösning, namn och version på operativsystemet, enhetens tillverkare och modell, språk, webbläsarens typ och version liksom namnet och versionen hos den sida som du använder sparas av de flesta webbläsare eller automatiskt via din enhet. Vi använder denna information för att säkerställa att sidan fungerar på avsett sätt.

Fysisk plats. Vi registrerar din enhets fysiska plats exempelvis med hjälp av satellit-, mobilstations- eller WiFi-signaler. Vi använder din enhets fysiska plats för att tillhandahålla personanpassade platsbaserade tjänster och innehåll till dig. Vi lämnar din enhets fysiska plats tillsammans med information om den reklam som du har tittat på och annan av oss insamlad information även till våra marknadsföringspartners, så att de kan tillhandahålla ännu mer personanpassade innehåll till dig och kontrollera effektiviteten hos reklamkampanjer. I vissa fall kan du tillåta eller neka denna typ av användning och överföring av din enhets plats, men i det senare fallet kommer vi och våra marknadsföringspartners eventuellt inte att kunna ställa de personanpassade tjänsterna och innehållen till ditt förfogande.

Enhetens fingeravtryck. För att kunna erbjuda dig innehåll som vi utifrån din aktivitet på sidan anser skulle kunna vara intressant för dig, liksom för att förhindra bedrägerier och autentiseringssyften, kan vi även använda andra tekniker som kan jämföras med cookies. Exempelvis kan vi registrera enhetsegenskaper och kombinera den av de flesta webbläsarna eller automatiskt via din enhet insamlade informationen med varandra, för att skapa en entydig identifikator med vars hjälp vi kan identifiera din webbläsare resp. din enhet med lämplig säkerhet. I detta sammanhang kan vi samla in och använda följande information och kombinera den:

 • antal besök
 • senaste besök
 • första besök
 • extern IP-adress
 • intern IP-adress
 • bildskärmsupplösning
 • geolokalisering (breddgrad/längdgrad utifrån IP-adressen)
 • enhetens prestandariktvärde
 • enhetens bandbreddsriktvärde
 • enhetens User Agent (webbläsarens typ och version)
 • enhetens förmåga (moderniseringssträng för webbläsarförmåga)
 • enhetens operativsystem
 • installerade plugins på enheten
 • webbläsarens språk
 • flash aktiverad eller avaktiverad
 • sparad enhetstid
 • använda sökord vid hämtning via sökmotor
 • besökta sidor
 • besökets varaktighet
 • referral-sida
 • muspekarens position
 • musklick
 • sidobalkens position

3. Hur hanterar jag cookies och liknande tekniker?

Här kan du ändra eller ångra dina inställningar för cookies och liknande tekniker.

  Observera att de cookies som redan har sparats på din enhet inte tas bort fullständigt. Du kan radera cookies som redan har sparats på din enhet med hjälp av följande instruktioner:

  Radera cookies i Internet Explorer

  Radera cookies i Firefox

  Radera cookies i Chrome

  Radera cookies i Opera

  Radera cookies i Safari

  Information om andra webbläsare hittar du på webbplatsen från den som har utvecklat webbläsaren. Observera att när cookies är avaktiverade kanske sidan inte fungerar på det avsedda sättet. Kontakta oss via privacy@hansgrohe.com, om du har frågor eller funderingar.

  Om du vill radera alla cookies från de webbplatser som har besöks hittar du här länkar via vilka du kan ladda ner tre program för radering av spårningscookies: