Schiltach, där Hansgrohe har sin bas.
Företagets värdegrund

Kvalitet du kan räkna med

Du märker hur hög kvalitet våra produkter håller när du tvättar händerna eller tar en dusch. Men vem står bakom produkterna? Vad är det som driver hansgrohe, vilken är företagets samhällsbetydelse och vad tar det ansvar för? Kika in genom nyckelhålet hos företaget från Schwarzwald, vars produkter finns över hela världen. Läs om vad som utmärker oss. Och om vad vi tycker är viktigt.

Du kan lita på den beprövade varumärkeskvaliteten från hansgrohe. Dina fördelar: förstklassiga produkter, utmärkt design, hållbar produktion och enastående service. Det vill vi belysa och berätta mer om nedan:

  • Under Kvalitet kan du se vad vi på hansgrohe menar med ”hantverk”. 
  • Design gör stor skillnad: Phoenix Design har präglat varumärket hansgrohes profil i över 30 år. Ta reda på mer om den internationellt erkända designstudion. Och upptäck ett urval av de designutmärkelser som underbygger att Hansgrohe Group står för hög kvalitet och ledande design. 
  • Under Tradition & innovation får du en inblick i företagets historia. Visste du att det var Hans Grohe som uppfann duschstången? Fram till denna dag återspeglas uppfinningsrikedomen i otaliga patent och spännande framtidsteknologier. 
  • Hansgrohe-gruppen tänker hållbart och agerar ansvarsfullt. Under Ansvar kan du läsa om vilka andra goda skäl det finns som talar för att köpa en hansgrohe-produkt.

Etik och integritet hos Hansgrohe

Hansgrohe Group lägger största vikt vid att efterleva lagar, bestämmelser och interna riktlinjer. Det är bara när vi på Hansgrohe agerar etiskt och uppträder med integritet som vi kan skydda vårt företag, våra anställda och våra affärspartner.

Misstankar eller överträdelser mot våra etiska principer kan utgöra en risk för vårt företag, vår personal och andra. Därför följer vi alltid upp alla interna och externa uppgifter om överträdelser. Om du har information om överträdelser eller vill göra en anmälan kan du kontakta vår Masco etik-hotline. Du kan även använda denna kanal för att rapportera kränkningar av mänskliga rättigheter och miljölagstiftning.

Processbeskrivningen innehåller information om specifika fält där överträdelser kan rapporteras. Du hittar dokumentet för nerladdning nedan.

Vi har upprättat denna etik-hotline tillsammans med vår moderkoncern Masco Corporation. 

Mer information finns här.