FAQ om våra produkter

Dina frågor – våra svar

Här finns användbara tips och svar på vanliga frågor om hansgrohe-produkterna, deras installation eller reparation. Välj önskad kategori nedan och läs svaren på vanliga frågor.

Proffset kontrollerar specifika fall

Informationen som erbjuds här kan inte ta upp alla specifika fall. I dessa fall får du säkert hjälp av ett VVS-proffs nära dig. Han eller hon kan kontrollera konkreta problem på plats och föreslå lämpliga lösningar.

Har du ingående frågor om produkterna eller behöver råd om tekniska problem? Då finns rätt kontaktperson hos hansgrohe. Välkommen att höra av dig!

Avloppssystem 

Vilket avlopp rekommenderas till ett XXL duschsystem? 
Vi rekommenderar avloppet RainDrain XXL (art. 60067000) för att exempelvis leda bort vatten ur en huvuddusch. Det leder bort 51 liter i minuten i enlighet med DIN EN 274.

Blandare

Utanpåliggande blandare: Vad kan det bero på att anslutningarna inte är täta?
Innan blandaren monteras är det viktigt att se till att S-anslutningarna som jämnar ut olika måttskillnader är monterade utan spänningar och att angivna monteringsmått följs. Du måste använda originalpackningar och byta packningar om de är skadade.
 
Elektronisk armatur: Hur aktiverar jag blandarens rengöringsläge så att sensorn inte löser ut och jag t.ex. kan rengöra tvättstället?
Rengöringslägets aktivering beskrivs i monteringsanvisningen som medföljer produkten. Du kan även ladda ner den elektroniska reservdelskatalogen som innehåller beskrivningen.
 
Köksblandare: Vatten läcker ut vid svängröret. Vad kan det bero på?
Blandarens svängrörspackningar är smutsiga eller skadade. Hur du går till väga för att byta packningar beskrivs steg för steg i monteringsanvisningen som medföljer reservdelen. Var noga med att inte smörja tätningssetets spårringar med för mycket fett.
 
Köksblandare: Det rinner bara ut lite vatten ur en modell med utdragbar dusch/utdragbart utlopp. Vad ska jag göra?
Det sitter en liten sil mellan utdragsslangen och den utdragbara duschen instucken i utdragsslangens anslutningsnippel. Ta ut den med ett spetsigt föremål, rengör och sätt tillbaka den.
 
Köksblandare: Den utdragbara duschens båda stråltyper blandas. Hur åtgärdas problemet?
Byt den utdragbara duschen. Du kan inte laga detta själv. Du hittar rätt reservdelsnummer för din utdragbara dusch i produktens medföljande monteringsanvisning.
 
Köksblandare: Den svängbara pipen läcker. Vad ska jag göra?
Om det läcker vatten i svängradien när du öppnar blandaren måste du byta packningarna som tätar den svängbara pipen. Packningarna byts enligt monteringsanvisningen som medföljer varje modell. Du kan även öppna dessa i reservdelskatalogen.
 
Köksblandare: Hur fäller jag ner diskbänksblandaren Variac med utdragbar dusch när jag vill öppna fönstret?
Håll blandaren i basmodulen (obs: inte i utloppet!), dra den rakt uppåt och lägg sedan ner den på sidan på bänkskivan (på en kökshandduk eller liknande).
 
Kulblandningsteknik: Måste styrkulan bytas när kulblandningssystemet servas?
Styrkulan av rostfritt stål behöver inte bytas. Eventuella avlagringar är lätta att torka bort från kulan, exempelvis med en syntetisk rengöringsduk.
 
Öppen varmvattensberedare: Det droppar vatten ur blandaren under uppvärmningsfasen. Vad ska jag göra?
Det droppar vatten ur utloppet medan den öppna varmvattenberedarens vatten värms upp för att det inte ska bildas ett övertryck i beredaren. Detta är fysikaliskt betingat och innebär inte att det är något fel på din produkt, att du behöver byta blandare eller att du behöver reklamera produkten.
 
Dropp efter att kranen stängts: Det fortsätter droppa vatten ett tag ur blandaren eller duschen efter användningen. Vad ska jag göra?
Det är fysikaliskt betingat att det droppar ett tag efter att blandaren och duschen har använts och innebär inte att det är något fel på din produkt, att du behöver byta blandare eller att du behöver reklamera produkten eller utnyttja garantin.
 
Omställare: Badrumsblandarens omställare återgår inte automatiskt till sitt utgångsläge. Var kan jag göra?
Omställarens packning eller kolv är antingen smutsig eller avfettad. Båda ska –om så behövs – rengöras och smörjas med silikonfett.
 
Tvättställsblandare: Det rinner bara ut lite vatten. Vad ska jag göra?
Anledningen till den låga flödeseffekten kan vara att perlatorn är smutsig. Detta videoklipp beskriver rengöringen närmare.
 
Tvättställsblandare: Kan jag påverka vattenstrålens vinkel när vatten rinner ur en blandare från hansgrohe?
hansgrohe erbjuder en svängbar standard-perlator (art.nr: 95400000) med den utvändig gängan M24x1 som tillval. Den kan ändra vattenstrålens vinkel ca 8° åt alla håll. Byte och funktionssätt visas i detta videoklipp.

Duschsystem

Duschstång: Vilka möjligheter finns det för hörnmontering?
Monteringsstegen för ett hörnmonteringsset visas i detta videoklipp

Kakelutjämning: Vad används den långa plastskivan som följer med duschsetet till?
Alla badrum är inte helkaklade. Därför måste kaklets tjocklek jämnas ut ibland. Om badrummets väggar inte är helkaklade avvänder du kakelutjämningsskivan så att väggen blir jämn. Skivan kan även staplas om det behövs.

Handdusch: Det rinner ut mindre vatten än det har brukat. Vad ska jag göra?
Anledningen till den låga flödeseffekten kan vara att siltätningen är smutsig. Det här videoklippet beskriver hur rengöringen går till. Det kan även hända att själva duschen är igenkalkad. Anvisningar om hur du kalkar av produkten rätt finns i detta videoklipp.

Handdusch: Var ska hållaren monteras vid badkaret?
Handduschen bör vara åtkomlig utan inskränkningar. Du ska kunna tvätta håret sittande utan att behöva hålla handduschen i handen.
 
Huvuddusch: Pulseringssstrålen är ojämn när den kommer ur duschen. Strålbilden har försämrats. Var kan jag göra?
Rengör pulseringssstrålens utloppsöppning. Bäst är att använda en plastskrapa. Sätt på vattnet och dra skrapan över pulseringssstrålens hela öppning. Då spolas lösgjorda partiklar enkelt bort.

Dropp efter att kranen stängts: Det fortsätter droppa vatten ett tag ur blandaren eller duschen efter användningen. Vad ska jag göra?
Det är fysikaliskt betingat att det droppar ett tag efter att blandaren och duschen har använts och innebär inte att det är något fel på din produkt, att du behöver byta blandare eller att du behöver reklamera produkten eller utnyttja garantin.

Showerpipes: Går det att korta stigröret?
Beroende på vald modell kan stigrören anpassas till rumsförhållandena och kortas av vid behov. Alla runda stigrör kan kortas. Mer information finns i produktens monteringsanvisning. Fyrkantiga stigrör finns tillgängliga i olika längder. Du hittar reservdelsnumren till din produkt i reservdelskatalogen.

Siltätning: Vilken funktion har packningen eller en silkorg mellan duschslangen och handduschen?
Siltätningarna som medföljer alla handduschar får inte bytas mot vanliga packningar. I annat fall spolas smuts som borde ha samlats i silen in i duschens mekanik. Då slutar rengöringsfunktionen QuickClean fungera eller det blir stopp i munstycken. Hur du rengör siltätningen visas i detta videoklipp.

Unica'D: Kan ett reservreglage monteras på äldre duschstänger också?
Reservreglage kan i generellt monteras på alla Unica`D duschstänger.

Showerpipe: Hur monteras dessa om badrummets väggar inte är helkaklade? Finns det en lösning?
Det finn en kakelutjämningsskiva till Showerpipes som jämnar ut 7 mm skillnader i väggen. Skivans artikelnummer finns i din produkts monteringsanvisning.

Reklamation och garanti

Slutar tillverkargarantin gälla vid byte av reservdelar?
En förutsättning för att vår garanti ska gälla är att produkten installeras fackmässigt. När du byter reservdelar beskrivs hur du gör detta fackmässigt i serviceanvisningarna. Vi har ställt samman mer information om detta i våra garantivillkor.
 
Hur lång garanti är det på hansgrohe-produkter?
Principiellt har kunden rätt till garantianspråk för en produkt under en viss tid hos försäljaren. Eftersom hansgrohe säljer sina produkter genom distributörer, fackhandel och återförsäljare har kunden i första hand rätt till garantianspråk gällande produkten direkt hos försäljaren, d.v.s. hos fackhandeln eller återförsäljaren, men inte hos tillverkaren. Vänligen kontakta försäljningsstället där du köpte produkten vid eventuella garantianspråk. Här finns mer, detaljerad information om garanti för hansgrohe-produkter.
 
Vart vänder jag mig med en reklamation?
hansgrohe säljer sina produkter genom distributörer, fackhandel och återförsäljare. Därför har kunden i första hand rätt att reklamera produkten direkt hos försäljaren, d.v.s. hos fackhandeln eller återförsäljaren, men inte hos tillverkaren. Vänligen kontakta försäljningsstället där du köpte produkten om du vill reklamera den.
 
Erbjuder hansgrohe frivilligt en garanti utöver den lagstadgade garantin?
Högsta kvalitet är en grundläggande del i Hansgrohes företagsfilosofi. Därför har vi själva valt att ge våra kunder fem års tillverkargaranti på våra produkter. Förutsättningar för och detaljerad information om garantin finns i våra garantivillkor.

Basmodul

Tätning: Måste jag täta väggenomföringar och fogar?
Om vattentätningen är felaktigt utförd eller rent av saknas vid installationsgenomföringarna kan inträngande vatten orsaka påtagliga skador på byggnadsstrukturen. Fogar vid inbyggt installerade blandare och rörgenomföringar ska tätas fackmässigt och permanent elastiskt enlighet med DIN 18195/del 5 (Byggstrukturell vattentätning – tätningar mot icke-trycksatt vatten på takytor och i våtrum, beräkning och utförande). t.ex. med tätningsmuffar och användning av lämplig VVS-silikon. Även borrhål måste skyddas mot inträngande fukt med hjälp av VVS-silikon. Mer information om detta finns i produktens medföljande monteringsanvisning.

Termostater och ventiler 

Av-/omställningsventil: Termostatens handtag är trögt. Hur löser jag problemet?
Det kan bero på många olika saker. Exempelvis kan avlagringar på tätningsytorna göra att det går trögt. Var vänlig och byt komponenten enligt beskrivningen i den medföljande monteringsanvisningen. Du hittar mer information om detta i vår elektroniska reservdelskatalog
 
Tryckknappen har fastnat: termostathandtagets säkerhetsspärr kan inte låsas upp. Hur kan jag åtgärda det?
Förmodligen är tryckknappen bara igenkalkad eller fjädern trasig. Rengör fjädern och tryckknappen och smörj med lite fett. Eventuellt måste du byta komponenterna. Reservdelsnumren finns i monteringsanvisningen och i vår online-reservdelskatalog
 
Select-knapp: Knappen på min ShowerSelect/ShowerTablet kan inte aktiveras eller fungerar inte efter monteringen.
Den gröna säkerhetsbygeln har inte tagits bort från ventilen när blandaren monterades. Demontera synliga komponenter och ta bort bygeln. Eventuell har tätningen mellan knappen och rosetten inte smörjts med fett. Smörj tätningen med lite silikonfett.
 
ShowerSelect: Kan jag ställa in produkternas flödesmängd?
Flödesmängden kan inte ställas in på ShowerSelect-termostaten. Vår erfarenhet har visat att 80 % av användarna inte behöver reglera volymen. Volymregleringen behövs framför allt i handduschar. Våra nya Raindance Select handduschar ger kunden möjlighet att välja mellan en mjuk eller hård stråle. En lösning som spar mycket vatten är vårt stora utbud handduschar i serien EcoSmart. När det gäller huvudduschar står i allmänhet duschnöjet i fokus. Huvudduscharna finns med olika vatteneffekt och kunderna har möjlighet att välja bland ett brett utbud. Våra kunder har fortfarande möjlighet att välja produkter med volymreglering bland våra termostater med standard-teknologi.

Inbyggt installerad termostatblandare: Reservhandtaget saknar monteringsskruv. Hur ska jag montera handtaget?
Sedan 2012 ska termostathandtagen snäppas fast. Monteringsskruvar behövs inte. Dessa handtag trycks bara fast på termostaten och kan tas bort med ett kraftigt ryck.

Tillbehör 

Det kommer inte ut tvål ur tvålpumpen. Vad ska jag göra?
Om pumpen inte använts en lägre tid har tvålen torkat och blivit hård. Rengör tvålpumpen genom att lägga dess pump i varmt vatten och sedan spola igenom den.

Anskaffa hansgrohe-produkter

Kan man testa produkterna någonstans utan några förpliktelser?
I hansgrohe Aquademie visas ett tvärsnitt av varumärket hansgrohes aktuella produkter och kollektioner. I Showerworld har du möjlighet att själv testa hur en hansgrohe-duschupplevelse känns och njuta av den i fulla drag. Om du går in på fliken Återförsäljare kan du se var du kan testa och uppleva hansgrohe-produkter i ditt närområde.

Var kan jag köpa hansgrohe-produkter?
Du kan köpa våra produkter i fackhandeln eller hos lokala återförsäljare. Vi har ingen försäljning direkt på fabriken. Du kan hitta fackhandlare i din närhet under fliken Återförsäljare.
 
Var får jag tag på broschyrer?
Broschyrer till hansgrohe-produkter finns på vår webbplats där du kan ladda ner dem.
 
Vad kostar hansgrohe-produkter?
Du kan köpa våra produkter i fackhandeln eller hos lokala återförsäljare. Där får du även aktuell prisinformation. Du kan hitta fackhandlare i din närhet under fliken Återförsäljare.
 
Hur länge kan jag köpa reservdelar till en utgången produkt?
Vi säkerställer att reservdelar kan köpas 15 år efter att en artikel har utgått ur sortimentet. 

Rengöring och skötsel

Hur rengör och avkalkar jag mina hansgrohe-produkter rätt?
Vi har gjort lathundar om hur du behåller hansgrohe-produkternas glans och funktion länge: 
Generellt gäller att:
  • Rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra, klorblekningsmedel eller ättiksyra får inte användas eftersom de kan orsaka rejäla skador på produkten.
  • Slipande rengöringsmedel och olämplig slipande utrustning som skursvampar får inte användas.
  • Rengöringsmedlet ska doseras enligt angivelsen på förpackningen och får inte verka mer än 10 minuter.
  • Rengöringsspray får inte sprutas direkt på hansgrohe-produkter, spraya på en rengöringsduk istället.
  • Efter rengöringen ska produkten sköljas med rent vatten tills allt rengöringsmedel är bortsköljt.
Kan man lägga hela huvudduschen i diskmaskinen?
Duschens plastdelar är inte konstruerade att tåla de höga temperaturerna i diskmaskinens torkprogram. Det är bara strålskivan av metall som tål maskindisk. I den medföljande monteringsanvisningen finns en åskådlig beskrivning av tillvägagångssättet.

Övrigt 

Var hittar jag produkternas reservdelskatalog, måttritningar och monteringsanvisningar?

Information om reservdelar, och tekniska publikationer som måttritningar, monterings- eller serviceanvisningar finns på:

Var hittar jag information för leverantörer och tjänsteföretag?

Vi har samlat alla tjänster och nerladdningsbara dokument för leverantörer och tjänsteföretag på vår företagswebbplats www.hansgrohe.com . Här finns bland annat information om vår inköpsorganisation och kvalitetshantering, nedladdningar som exempelvis handledning för första provtagning, våra företagsstandarder och ramavtal.

Till leverantörsområdet