Man showering with EcoSmart overhead shower made by hansgrohe.
Låt oss hjälpas åt att skydda jorden!

Hållbara lösningar: Så hjälper vi dig spara värdefulla resurser i vardagen

Vatten är liv och vår passion. Därför gör vi allt vi kan för att skydda denna värdefulla resurs genom att ta fram vatten- och energisnåla duschar, blandare och teknologier. Men också sättet våra produkter produceras och avfallshanteras på inverkar på jordens klimat och naturens kretslopp. Det tar vi ansvar för. Med hansgrohe-produkter kan även du bidra till att skydda klimatet!

Grön. Grönare. Eco* 2030.

Hansgrohe gör vattenförande produkter klimatvänliga.
Grön. Grönare. Eco* 2030 är namnet på Hansgrohe Groups flaggskepp. Under Hans Jürgen Kalmbachs ledning ser vi till att alla vattenförande produkter blir klimatvänliga.

”Vi kommer att ställa om hela hansgrohes och AXORs vattenledande produktportfölj till vatten- och energisparande teknologier fram till år 2030. I framtiden måste de vara en del av varje energiteknisk renovering och varje energieffektivt nybygge. Vi är engagerade i allt där vi tillsammans kan vrida upp ansträngningarna för att reducera badrummets och kökets förbrukning.” 

Hans Jürgen Kalmbach
Verkställande direktör, Hansgrohe SE 

Hansgrohe Group definierar ”ECO” som en reducering av vatten- och/eller energiförbrukningen i vattenförande produkter med minst 22 procent jämfört med basåret 2020.

Vår väg till grön omställning

Hansgrohes bidrag för att skydda jorden.

En handdusch förbrukar mest koldioxid under användning

Handduschens användningsfas.

Handduschens användningsfas är den som släpper ut i särklass mest koldioxid. När våra kunder tar en dusch förbrukar de cirka 1 000 gånger mer än som går åt vid själva tillverkningen. Det är därför vi har satt som mål att ställa om hela vårt dusch- och blandarsortiment till ECO fram till år 2030. Rent konkret innebär det att vi kommer att sänka vatten- och/eller energiförbrukningen för vattenledande produkter med minst 22 procent jämfört med basåret 2020.

Lär dig mer om våra vatten- och energibesparande teknologier

Vi skapar inspirerande vattenupplevelser för våra kunder – och ställer höga krav på vårt fotavtryck på jorden. Det är därför Hansgrohe låter utmärkt design och resursbesparing gå hand i hand. Med våra teknologier EcoSmart och CoolStart sparar du mängder av vatten och energi i hushållet varje dag! Se hur teknologierna fungerar i videoklippen nedan.

Spara vatten – och ge något tillbaka till vår planet.

Så beräknar du hur mycket vatten, energi och pengar du kan spara

Med hjälp av hansgrohes vattensparkalkylator ser du snabbt och enkelt hur mycket du konkret kan spara med blandare och duschar från hansgrohe. Då sätter vi igång: räkna först ut din vattenkostnad, spara sedan rejält och skydda vårt klimat!

Fördjupa dig

Lär dig mer om hållbarhet på hansgrohe och vårt bidrag till att skydda vår planet. Broschyren kan enkelt bläddras igenom på din skärm eller laddas ner för senare användning.

hansgrohe Sustainability Brochure 2023