Rainmaker Select Huvuddusch 460 2jet EcoSmart 9 l/min med duscharm för takmontage 46 cm

Vi forsöker alltid ge aktuell och komplett information på vår hemsida. Vi övertar emellertid inte ansvaret för att informationen är aktuell, korrekt, komplett eller lämplig för speciella användningsändamål.