Croma 100 Duschsystem Vario EcoSmart 9 l/min med Ecostat Comfort kartermostat utan S-anslutningar/väggkåpor och duschstång 65 cm

Vi forsöker alltid ge aktuell och komplett information på vår hemsida. Vi övertar emellertid inte ansvaret för att informationen är aktuell, korrekt, komplett eller lämplig för speciella användningsändamål.