Användningsvillkor E-Card

Gällande från mars 2012

För tillhandahållandet av funktionen E-Card, genom Hansgrohe Sverige, gäller följande användningsvillkor.

1. E-Card tjänster

Användarna av hemsidan www.hansgrohe.se får tillgång till funktionen E-Card, som de kan använda för att skicka e-post till utvalda mottagare och angivna e-postadresser. Användaren bestämmer själv innehållet i meddelandet, med undantag av de bilder vi väljer att ställa till förfogande för E-Card, samt juridisk information. Försändelsen sker utan kryptering och uteblir om mottagaren uttalar en sådan önskan.

2. Vårt ansvar

E-Cardfunktionen är en frivillig och kostnadsfri tjänst från vår sida. Den kan, när som helst, upphöra eller begränsas. Vi kontrollerar inte om den angivna e-postadressen är riktig och garanterar inte att funktionen är tillgänglig, eller att epost-meddelandena kan skickas resp. öppnas.

3. Användarens ansvar

Användaren bekräftar att mottagaren är införstådd med att ta emot ett meddelande.
Användaren är ensam ansvarig för det material som han resp. hans företrädare, eller andra personer med åtkomst till hans konto, skapar, väljer och skickar. Användaren får därvid inte bryta mot gällande lagar, i synnerhet inte sprida lagstridigt material, material som bryter mot upphovsrättslagstiftningen eller anstötligt material. Det är inte tillåtet att använda E-Cardtjänsten för massutskick av E-Cardmeddelanden eller andra former av reklam- och marknadsföringsmeddelanden, eller kedjebrev.

4. Användarens ansvar för sitt uppträdande

Enligt gällande lagstiftning är användaren ansvarig gentemot oss om han bryter mot avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter.

Användaren befriar oss dessutom från eventuella krav från tredjeman, som görs gällande mot oss på grund av åsidosättande av tredjemans rättigheter, till följd av användarens användning. Om användaren bryter mot sina skyldigheter, mot gällande lagar eller vanlig anständighet, förbehåller vi oss rätten att tillfälligt eller permanent stänga av honom från användningen.

Information om dataskydd

När du använder funktionen ”E-Card” sparar och använder vi information om de e-postadresser och namn som du angett för avsändare och mottagare, liksom den text som eventuellt finns i ditt meddelande och din IP-adress, baserat på lagstadgade befogenheter och enligt vår Information om dataskydd.

Hansgrohe använder cookies för att kunna ge dig bästa möjliga service. Om du fortsätter surfa på webbplatsen utan att ändra dina inställningar accepterar du att vi använder cookies.

   

Jag accepterar alla cookies