Användningsvillkor ”Rekommendera återförsäljare”

Gällande från mars 2012

För tillhandahållande av funktionen ”Rekommendera återförsäljare”, genom Hansgrohe Sverige, gäller följande användningsvillkor.

1. Tjänster

På vår webbplats ställer vi funktionen ”Rekommendera återförsäljare” till våra användares förfogande. Användaren kan med hjälp av funktionen "Återförsäljare" söka efter en återförsäljare och sedan skicka sina adressuppgifter, via e-post eller SMS, till de mottagare han har valt. Användaren anger själv mottagaren och mottagarens adressuppgifter (e-postadress eller mobiltelefonnummer). Vi genererar sedan innehållet i meddelandet (handlarens adressuppgifter och nödvändig företagsinformation). Användaren kan inte ändra eller komplettera texten i ett SMS-meddelande, men i ett e-postmeddelande kan användaren ändra texten både i ärenderaden och i meddelandetexten. En försändelse sker utan kryptering och annulleras vid motsvarande anmälan från mottagarens sida.

2. Vårt ansvar

Funktionen ”Rekommendera återförsäljare” är en frivillig och kostnadsfri tjänst från vår sida. Den kan när som helst avbrytas eller begränsas. Vi kontrollerar inte om, de av användaren angivna, adressuppgifterna till mottagaren är riktiga och garanterar inte att funktionen är tillgänglig eller att e-postmeddelandena kan skickas resp. öppnas.

3. Användarens ansvar

Användaren bekräftar att mottagaren accepterar att ta emot ett meddelande.

Användaren är, med undantag för de adressupgifter som vi försett handlaren med, ensam ansvarig för det material som han resp. hans företrädare, eller andra personer med åtkomst till hans konto, skapar, väljer och skickar. Användaren får, i den mån han kan, komplettera eller sammanställa innehållet, men utan att bryta mot gällande lagar, i synnerhet innehåll som är olagligt, som bryter mot upphovsrättslagstiftningen eller anses stötande. Funktionen ”Rekommendera återförsäljare” är inte tillåten att användas för massutskick av E-Card-meddelanden eller andra former av reklam- eller marknadsföringsmeddelanden eller kedjebrev. 

4. Användarens ansvar för sitt uppträdande

Enligt gällande lagstiftning är användaren ansvarig gentemot oss om han bryter mot avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter.

Användaren befriar oss dessutom från eventuella krav från tredjeman, som görs gällande mot oss på grund av åsidosättande av tredjemans rättigheter, till följd av användarens användning. Om användaren bryter mot sina skyldigheter, mot gällande lagar eller vanlig anständighet, förbehåller vi oss rätten att tillfälligt eller permanent stänga av honom från användningen.

Information om dataskydd

När du använder funktionen ”Rekommendera återförsäljare” sparar och använder vi information om de e-postadresser, mobiltelefonnummer och namn som du angett för avsändare och mottagare, liksom den text som eventuellt finns i ditt meddelande, baserat på lagstadgade befogenheter och i enlighet med vår Information om dataskydd.

Hansgrohe använder cookies för att kunna ge dig bästa möjliga service. Om du fortsätter surfa på webbplatsen utan att ändra dina inställningar accepterar du att vi använder cookies.

   

Jag accepterar alla cookies